ورود به سایت

گزارش مالی

تاریخ : 12.04.97
نویسنده : admin
نظرات : 0
بازدیدها : 194
 • امتیاز منفی
 • +2
 • امتیاز مثبت

موضوع : گزارش اقدامات انجام شده و عملکرد واحد مالی از سال 92

الف : ساماندهی اسناد حسابداری و بایگانی اسناد و آئین نامه ها :

 • از سال 92 با عنایت به تنظیم دستورالعمل نحوه و تهیه و تنظیم اسناد حسابداری به شکلی رسمی و قانونی کلیه اسناد حسابداری از نظر اسناد پیوست به صورت شکلی و محتوایی بررسی و طبق تاریخ اسناد به صورت روزانه صادر و پس از بررسی مدیر مالی در پایان هفته جهت تایید نهایی به مدیریت محترم عامل ارائه می گردد . لازم به ذکر است جهت رعایت کنترل های داخلی کلیه اسناد تنخواه برگ شماره شده و در فرم تنخواه قید و کلیه فاکتور ها ممهور به مهر پرداخت شد می گردد و دستورالعمل فوق در 17 بند ( پیوست شماره 1) در تاریخ 18/12/92 تهیه و تنظیم گردیده است .
 • تنظیم مقررات لازم الاجرا در بخش حسابداری جهت کلیه عملیات حسابداری. (پیوست شماره 2)
 • اصلاح سیستم تنخواه شرکت و تنظیم آئین نامه تنخواه به صورتی که در سنوات قبل واریزی های تنخواه به یک حساب مشخص واریز نمی گردید و در این خصوص پرینت گردش عملیات از سیستم بانک ارائه نمی شد، در صورتی که از سال 93 برای تنخواه شرکت یک حساب بانکی تعریف و کلیه ورود و خروج تنخواه قابل بررسی و از هر 3ماه بررسی و با مانده حساب بانکی تطبیق و صورتجلسه می گردد .
 • تهیه و تنظیم سایر آئین نامه ها از جمله (1- آئین نامه ورود و خروج و ثبت کارت ساعت 2- پرونده های پرسنلی 3- دستورالعمل انبارگردانی 4- ماموریت 5- حراست و نگهبانی ) که کاملاً طی جلسات متعدد به پرسنل تفهیم گردیده است .
 • اصلاح و تنظیم چارت اداری و بایگانی واحد اداری شرکت ( پیوست شماره 3)
 • اصلاح و تنظیم چارت سازمانی و رعایت سلسله مراتب از سال 93 توسط پرسنل شرکت (پیوست شماره 4 )

ب : اصلاحات انجام شده بر کدینگ حسابداری :

طی بررسی انجام شده روی کدینگ حسابداری اصلاحات ذیل انجام گردید :

 • در سرفصل پروژه های در جریان ساختمان از ابتدای تاسیس شرکت بعلت عدم استفاده از نیروهای متخصص و با تجربه در واحد مالی و بازرسی به صورت اشتباه مبلغ 238/433/847/139 ريال در سرفصل فوق به صورت یکجا و بدون تفکیک دپارتمان ساخت، هزینه های پروژه منظور گردیده که در زمان بهره برداری، شرکت دچار مشکلات عدیده در شاسایی بهای تمام شده ساختمان های تکمیل شده در سیستم حسابداری خواهد شد. از سال 93 کدینگ حسابداری اصلاح و هزینه های پروژه به تفکیک دپارتمان ثبت گردیده است. لازم به ذگر است مبلغ فوق می بایست با صرف زمان و هزینه زیاد توسط تیم اصلاح حساب از سال 85 الی 92 بررسی و به دپارتمان مربوطه تخصیص و اصلاح گردد . (پیوست شماره 4)
 • عدم ایجاد سطح پنجم در کدینگ حسابداری به تفکیک قرارداد برای مشاوران و پیمانکاران که این امر باعث گردیده در زمان گزارش گیری جهت تفکیک پرداخت های انجام شده به پیمانکاران سیستم حسابداری دچار مشکل و صرف زما شود. این موضوع در سال 93 برای قرارداد شرکت صناع اصلاح و در حال حاضر سیستم حسابداری قادر به ارائه گزارش به تفکیک هر قرارداد برای دریافت ها و پرداخت های شرکت صناع می باشد . (پیوست شماره 5)

پ : اصلاحات انجام شذه بر صورت مالی و بند های گزارش حسابرسی :

 • با توجه به اینکه شرکت در سنوات گذشته از نیروهای متخصص و با تجربه در واحد مالی و بازرسی استفاده ننموده است عمدتاً کنترل های دخلی از نظر استفاده صحیح از فرم های مربوطه و تقسیم وظایف و ثبت صحیح اسناد حسابداری صورت نپذیرفته و منجر به بند گزارش حسابرسی گردیده بود که این موضوع در سال 92 در دستور کار واحد مالی قرار گرفت و از تعداد 8 بند حسابرسی در سال 91 تعداد بند آن در سال 92 حذف گردید و
 • از تعتداد 21 حساب بانکی ایجاد شده در سنوات قبل تعداد 11 حساب فاقد ارزش و عملیات بود که در شهر های مختلف از جمله کیش، تهران، شاهرود، گرگان و بیارجمند افتتاح گردیده بود که موضوع ایراد حسابرسان محترم بود که بررسی و طبق مجوز هیئت مدیره محترم حساب های مربوطه بسته و مختومه گردید .
 • طبقه بندی پرداخت های غیر نقدی به پیمانکاران از جمله (سیمان و مصالح) در سرفصل پیش پرداخت های سرمایه ای که در سنوات قبل انجام نمی گردید و مورد اعتراض و گزارش حسابرسان محترم بوده شرکت می تواند در سال های آتی بخشی از افزایش سرمایه را جبران نماید . (پیوست شماره 6)
 • استخراج بهای تمام شده سنگ شکن و تسهیم هزینه های حقوق و دستمزد و اداری تشکیلاتی به بهای تمام شده پروژه و دپارتمان های در جریان ساخت که از سنوات 85 الی 92 موضوع گزارشات اداره دارایی و برگشت قسمت زیادی از خهزینه های فوق بوده که این موضوع در صورت های مالی به تدریح اصلاح و در سال 94 کاملاً تحقق پیدا نموده و از مشمولیت ماده 141 و انباشت زیان و تهاتر سرمایه شرکت جلوگیری شده است .
 • شناسایی دقیق اعتبارات اسنادی به تفکیک شماره اعتبار و هزینه های مربوط به هر اعتبار .
 • تسعیر ارز مانده تسهیلات ارزی در پایان هر دوره مالی با توجه به نرخ ارز بانک مرکزی .

ت : اقدامات انجام شده در سرفصل مالیات های تشخیصی اداره دارایی :

 • با عنایت به اینکه در سنوات گذشته شرکت از نیرو های متخصص و با تجربه در واحد مالی و بازرسی استفاده ننموده است از سال 85 الی 92 اداره دارایی مالیات های سنگین تشخیص و به شرکت ابلاغ نموده است که (پیوست شماره 7) مورد بررسی قرار گرفته و با تهیه لایحه و اسناد و مدارک اعتراض مبلغ 332/381/795/1 ريال صرفه جویی در منابع شرکت گردیده و از خروج وجه نقد جلوگیری بعمل آمده است .
 • طی بررسی گزارشات ممیزین اداره دارایی مشخص گردید در سنوات گذشته هزینه های اداری تشکیلاتی شرکت مورد قبول واقع نشده و برگشت می شده است که توسط مسئولین مالی و بازرسین شرکت در سنوات گذشته ردیابی نگردیده بود که نادیده پرفتن این موضوع در زمان بهره برداری شرکت هزینه سنگین و زیان جبران ناپذیر به شرکت و سهامداران تحمیل خواهد نمود و شرکت می بایست بدون درنظر گرفتن هزینه های انجام شده و انباشته شده 25% مالیات فروش را به اداره دارایی پرداخت نماید گه اثر مستقیم در ارزش سهام وسود قابل پرداخت به سهامدار در اینده خواهد داشت .

ث : اشتباهات کشف شده در سیستم حسابداری و سرفصل ها و قرارداد های سنوات گذشته :

 • اصلاح سرفصل اعتبارات اسنادی که هزینه های اعتبار اسنادی شرکت CDI در اعتبار اسنادی شرکت سماگ شناسایی گردیده بود .
 • تعیین تکلیف وسائل نقلیه ( تویوتا هایلوکس ) سرقت شده که در سنوات قبل به صورت راکد باقی مانده بود که طی پیگیری های انجام شده مبلغ بیمه بدنه دریافت و سر فصل فوق اصلاح گردید .